داوود موزیک


کلیپ گیتار آهنگ بی تو هرگز شادمهر عقیلی

آهنگ بی تو هرگز شادمهر عقیلی با نوازندگی و خوانندگی داوود میرزایی

آهنگ بی تو هرگز شادمهر عقیلی با نوازندگی و خوانندگی داوود میرزایی .

متن آهنگ به شهر عشق نمیرم از شادمهر
به شهر عشق نمی رم بی تو هرگز
نشم عاشق نمی رم بی تو هرگز
غروب بی کسی ها مونسم شد
ببین بی تو چه پیرم ، بی تو هر گز
نیای روزی که رو لب باشه آهی
نه عشق باشه نه از من یه نگاهی
نیای روزی ببینی از غم تو
نمونده بر سرم موی سیاهی ، موی سیاهی
میدونم که تو عاشق پرستی
به رو من چرا درها رو بستی
نمیگیری سراغی از دل من
چرا کوه امیدم رو شکستی
نه یه لبخند ، نه حرفی تازه دارم
تو رفتی ، جز خدا چیزی ندارم
نیاد روزی ببینم بی قرارم
به راهی پر ز غم عزم دیارم
به رو من چرا درها رو بستی
نمیگیری سراغی از دل من
چرا کوه امیدم رو شکستی
نه یه لبخند ، نه حرفی تازه دارم
تو رفتی ، جز خدا چیزی ندارم
نیاد روزی ببینم بی قرارم
به راهی پر ز غم عزم دیارم

به اشتراک بگذارید: